Rabu, 28 November 2012

PENDEKATAN BERTEMA

Pendekatan tematik adalah pengurusan kurikulum dan pembelajaran melalui satu topik yang dipilih bersesuaian dengan kehidupan murid, masa, tempat dan minat murid. Pemilihan tema dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah : Berasaskan cadangan murid, situasi tertentu atau peristiwa semasa Merentas atau berkaitan dengan komponen, Meluaskan pengetahuan dan kemahiran murid serta pengukuhan kesepaduan dan Mempunyai pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang lebih mencabar.

AKTIVITI BAHASA MELAYU

1.Meneka dan membezakan bunyi yang diperdengarkan.
2.Memejamkan mata dan menyatakan bunyi yang didengar.
3.Menyatakan bunyi yang didengar dari persekitaran. 
4.Berbual tentang kenderaan 
5.Memadankan gambar dengan lakaran. 
6.Permainan memadankan gambar dengan perkataan –suai pasang. 
7.Mengumpul dan menampal objek atau label dalam buku skrap dan bercerita tentangnya. 
8.Melukis gambar dan bercerita tentang gambar yang dilukis . 
9.Menyanyi sambil mencari perkataan dalam senikata lagu.  
10.Menyanyi sambil membuat pergerakan kreatif bila perkataan tertentu disebut. 
11.Gunakan kad imbasan dan diminta mencantumkan kad perkataan. 
12.Membaca ayat yang dicantumkan. 
13.Membaca kad bacaaan dengan intonasi yang sesuai mengikut tanda bacaan. 
14.Bercerita daripada bahan yang telah dibaca sambil memberi gerakbalas kepada jalan cerita. 15.Melakarkan corak,garisan,gambar,menggunakan alat tulis. 
16.Menulis perkataan atau rangkaikata yang bermakna.

Ahad, 11 November 2012