Rabu, 28 November 2012

PENDEKATAN BERTEMA

Pendekatan tematik adalah pengurusan kurikulum dan pembelajaran melalui satu topik yang dipilih bersesuaian dengan kehidupan murid, masa, tempat dan minat murid. Pemilihan tema dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah : Berasaskan cadangan murid, situasi tertentu atau peristiwa semasa Merentas atau berkaitan dengan komponen, Meluaskan pengetahuan dan kemahiran murid serta pengukuhan kesepaduan dan Mempunyai pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang lebih mencabar.

3 ulasan: